TALLINNA VESI

TALLINNA VESI 2021-01-16T20:06:46+00:00

Tallinna Reoveepuhasti

– liivapüünis sai kaetud GRP kinniste restidega kõrgusega 28mm. Kaetavat pinda kokku 1000m2. – Tellija RVT Ehitus OÜ

– rasvakogumismahutid 2tk betoonist, mis said kaetud firma AGRU-Ultra Grip CPL 5mm PE plaadiga.. – Tellija RVT Ehitus OÜ