Põlva Reoveepuhasti

  • Reoveepuhasti FRP- fiiberplast sillad 3tk, seina konstruksioonid ja piirded. – Tellija RVT Ehitus OÜ
  • PP Paneltim kärgplaadist suur jaotuskamber koos FRP-fiiberplast käigutee ja piiretega ning PP Paneltim kärgplaadist väike jaotuskamber – Tellija RVT Ehitus OÜ