Tallinna Reoveepuhasti

  • Liivapüünis sai kaetud GRP kinniste restidega kõrgusega 28mm. Kaetavat pinda kokku 1000m2. – Tellija RVT Ehitus OÜ
  • Rasvakogumismahutid 2tk betoonist, mis said kaetud firma AGRU-Ultra Grip CPL 5mm PE plaadiga.. – Tellija RVT Ehitus OÜ